ћирlat

 

Kotor u ogledalu istorijske štampe

Grad Kotor ima bogatu i uzdbuljivu istoriju, a društveni razvoj ovog značajnog urbanog središta južnog Jadrana izuzetan je primer kako se vekovima može održati kontinuitet pozitivnih stremljenja zajednice i pozitivnih trendova razvoja društva. Mnogi aspekti istorije Kotora mogu se  sagledati kroz materijale dnevnih novina i periodične štampe koje prezentujemo na portalu ''Kotor u ogledalu istorijske štampe''. Portal obuhvata više od 270 članaka o Kotoru izdvojenih iz materijala najveće regionalne pretražive digitalne bibloteke pretraziva.rs u kojoj su objedinjeni materijali desetina institucija kulture iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a koji danas broje više od 600.00 pretraživih digitalizovanih stranica. Portal je nastao kao poklon Univerzitetkse biblioteke ''Svetozar Marković'' i Udruženja Adligat gradu Kotoru i njegovim građanima kao izraz zahvalnosti za dugogodišnju uspešnu saradnju sa Kulturnim centrom Kotor i njegovom Bibliotekom.

 

Portal ''Kotor u ogledalu istorijske štampe'' donosi članke iz deset različitih oblasti koje pokrivaju gotovo sve apsekte života jedne urbane zajednice, kao što su  obrazovanje, kultura, politika, sport, a zastupljene su i specifičnosti grada Kotora kao što je Bokeljska mornarica.  Od nasjtarijih članaka, sa početka devete decenije 19. veka, pa do novijih - dvadesetih i tridesetih godina dvadesetog veka, možemo ispratiti kontinuitet razvoja gradskog života Kotora, stalnu prisutnost tema turizma, mornarice, kulture i svih onih tema koje i danas čine centralne tačke razvoja grada Kotora i preovlađujućih interesovanja njegovih građana. Iz istorijske štampe možemo saznati koje su svetske zvezde boravile u Kotoru u prošlosti - od članova engleske kraljevske porodice i američkih miliionera, pa do predstavnika tadašnjih  društvenih elita evropskih zemalja. Iz istorijskih novina možemo ispratiti vesti vezane za Bokeljsku mornaricu, razvoj školstva u Kotoru, elektrifikaciju grada 1925. godine, ali i brojne tada popularne sportske događaje koji su često bili oličeni u fubalskim utakmicama kotorskih klubova sa fudbalskim klubovima iz Albanije. Preko stranica istorijske štampe defiliuju brojini posetioci Kotora, od američkih, nemačkih i čeških tursta, preko mornara britanske flote koja dolazi u redovne posete ovoj važnoj pomorskoj tački, pa do mitropolita, čuvenih pisaca i umetnika iz zemlje i sveta. Pregled stranica istorijske štampe omogućava nam da zaronimo u živu istoriju jednog od najšarmantnijih gradova jadranskog primorja i da sagledamo različite aspekte njegovog razvoja kroz različite istorijske trenutke, kako  ne bi smo bili zarobljenici vremena i mesta na kome smo rođeni već da bismo savremene događaje posmatrali kroz iskustvo prethodnih u nadi da nećemo ponoviti iste greške, a da ćemo sačuvati i oživeti lepe i korisne tradicije.    

 

 

CreativeCommons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 4.0.