ћирlat

Istorija

 

Naslov: Trovačka politika
Novine: Otadžbina, 1875-09-01
Opis: Trgovački ugovor između Kotora i Mletaka
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Iz Kotora u Pljevlje
Novine: Otadžbina, 1881-09-01
Opis: Kotor je imao isti položaj kao bar i druge varoši. I u Kotoru su vladali mnogi domaći plemići
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Uprava, podela i važna mesta u Južnoj Dalmaciji - Boki Kotorskoj
Novine: Učitelj, 1889-04-01
Opis: Kotor (2500 st.) na zalivu koji se zove isto tako kao i varoš.
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Car Uroš, kralj Vukašin i knez Lazar
Novine: Otadžbina, 1889-05-01
Opis: Kad su Kotorci potražili pomoći na zapadu, prešli su oni u katoličku veru
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: O Balšićima
Novine: Godišnjica Nikole Čupića, 1895-01-01
Opis: U svezi sa namjerom Balšića da predobiju grad Kotor, stoji i njegov prividni prijelaz na katoličanstvo
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Pravoslavna crkva u Boci Kotorskoj
Novine: Godišnjica Nikole Čupića, 1897-01-01
Opis: Težnja Đurđa I. Balšića da predobije grad Kotor, njegov napad na isti 1369, i mržnja kotorske vlastele na Balšiće učiniše da se grad Kotor 1370. samovoljno podložio Ljudevitu I. kralju Ugarskom
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Pravoslavna crkva u Boci Kotorskoj
Novine: Godišnjica Nikole Čupića, 1897-01-01
Opis: Kotorani se predadoše Mlečićima
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Istoriski elementi
Novine: Delo, 1897-04-01
Opis: Stanje u gradovima dalmatinskim na srpskom primorju
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Beleške o varijantima srpskih narodnih pesama
Novine: Godišnjica Nikole Čupića, 1898-01-01
Opis: Za stari grad Kotor vezano je narodno pevanje o junačkom prebacivanju buzdovana preko crkve
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Trgovinski Drum iz Kotora u Pljevlje, Valjevo i Beograd
Novine: Beogradske opštinske novine, 1899-12-25
Opis: Početak ovoga druma bio je Grad Kotor, po kome se drum nazivao Kotorski
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Trgovinski centri i drumovi po srpskoj zemlji
Novine: Beogradske opštinske novine, 1900-01-01
Opis: Nemanići su pazili na Kotor, i davali mu trgovinske povelje i privilegije
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Trgovinski centri i drumovi po srpskoj zemlji, nastavak
Novine: Beogradske opštinske novine, 1900-01-06
Opis: U prošlom veku Kotorani, kao i svi Bokelji, bavili su se brodarstvom i trgovinom
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Evropa u plamenu
Novine: Pravda, 1914-08-15
Opis: Francuzi i Crnogorci počeli su da zajednički bombarduju Kotor
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Austro-Ugarska i Crna Gora
Novine: Beogradske opštinske novine, 1916-01-20
Opis: Ugovor da se u Kotor svake godine može uvesti određena količina stoke
URL:  http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Boka Kotorska
Novine: Zastava, 1921-04-12
Opis: Istorijske crtice
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Boka Kotorska, 2. deo
Novine: Zastava, 1921-04-13
Opis: Istorijske crtice
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Boka Kotorska, 3. deo
Novine: Zastava, 1921-04-14
Opis: Istorijske crtice
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Boka Kotorska, 4. deo
Novine: Zastava, 1921-04-15
Opis: Istorijske crtice
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Boka Kotorska, 5. deo
Novine: Zastava, 1921-04-16
Opis: Istorijske crtice
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Boka Kotorska, 6. deo
Novine: Zastava, 1921-04-17
Opis: Istorijske crtice
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Na današnji dan, pre deset godina, izbila je kotorska pobuna
Novine: Vreme, 1928-02-01
Opis: Godišnjica kotorske pobune
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Jedan dokumenat ranije slobode Boke i Kotora, kada su, pre jednog stoleća, bili u zajednici sa Crnom Gorom
Novine: Vreme, 1932-07-21
Opis: Pismo vladike Petra Prvog Petrovića Njegoša kotorskom rodoljupcu Peru Berberu
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Kotor, grad naše slave
Novine: Vreme, 1932-10-07
Opis: Burna prošlost grada Kotora
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Jugoslovenski narodni kalendar
Novine: Vreme, 1934-06-15
Opis: 1814. godine austrijski general Milutinović, po narodnosti Srbin, zauzima ovog dana Kotor
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Naslov: Jugoslovenski narodni kalendar
Novine: Vreme, 1934-06-20
Opis: 1385. g . ugarska kraljica Jelisaveta na današnji dan poklonila grad Kotor Tvrtku Prvom
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

CreativeCommons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 4.0.