ћирlat

Образовање

 

Нaслoв: Упражњена учитељска места
Нoвинe: Школски лист, 1882-12-31
Oпис: Тражи се учитељ при мушкој школи у Котору
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Годишњак средњих школа
Нoвинe: Просветни гласник, 1923-07-01
Oпис: Успех ученика у школама у Котору
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Годишњак средњих школа
Нoвинe: Просветни гласник, 1923-07-01
Oпис: Подаци о држављанству, народности и вероисповести ђака у Котору
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Годишњак средњих школа
Нoвинe: Просветни гласник, 1923-07-01
Oпис: Подаци о ученицима у Котору
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Годишњак средњих школа
Нoвинe: Просветни гласник, 1923-07-01
Oпис: Подаци о наставницима у Котору
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Смењени школски надзорник
Нoвинe: Време, 1929-05-17
Oпис: У Котору смењен школски надзорник
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Испити у Поморској Академији у Котору
Нoвинe: Време, 1929-07-13
Oпис: Испити у Поморској Академији у Котору
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

Нaслoв: Повећање броја ученика у которској гимназији
Нoвинe: Правда, 1937-09-11
Oпис: Повећање броја ученика у которској гимназији
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

 

CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.